Co musí obsahovat projekt na vodovodní přípojku

Dnes již považujeme elucí vodu v domě za základní standard. Abychom ji ovšem moli natočit otočením kohoutku, musíme ji nejdříve do našeho domu přivést. To se řeší již při jeho stavbě formou vodovodní přípojky. Ani její instalace však není tak jednoduchá. Ačkoliv by se mohlo zdát, že stačí jen vykopat jámu od nejbližšího vodovodu k domu a napojit jej, není tomu tak. Je potřeba vzít v úvahu i mnoho dalších faktorů, které by mohly jinak působit problémy. Proto je nutné vždy nechat vypracovat odborný projekt na vodovodní přípojku.

připravené vodovodní trubky

V něm najdeme především to, zda je vůbec možné ji do domu zavést, a pokud ano, pak za jakých okolností. To je důležitější, než se zdá, neboť pokud bychom se jím neřídili, mohli bychom způsobit spoustu problémů nejen sobě, ale také ostatním. Zde je totiž vytyčena trasa, kterou můžeme přípojku napojit, aniž bychom poškodili další instalace, jako například vedení elektrického proudu, plynovod či kanalizaci. A asi není třeba říkat, co by se mohlo stát, pokud bychom některou z těchto věcí zasáhli.

výkop vodovodní přípojky

Dále se v posudku dozvíme, v jaké hloubce by měla být přípojka vedena. Ta se určuje jak podle zákona, kdy je stanovena minimální hloubka, tak i podle typu půdy a podloží, stejně jako jejich hloubky. Cílem je, aby bylo co nejmenší nebezpečí, že se při běžné údržbě pozemku odkryje, případně poškodí. Řeší se zde také otázka podzemní vody. Ta je také poměrně důležitá, neboť se jedná o cenný zdroj, který by měl být co nejméně narušován. Nehledě na fakt, že neustále vlhké prostředí trubkám také svědčit nebude.

Naplánovat vedení vodovodního a kanalizačního řádu tedy není vůbec jednoduché. Není tedy divu, že je mnohem lepší se obrátit na odborníka. Ten má totiž dostatečné znalosti, a to jak veškerých předpisů, tak i z praxe. Je tedy mnohem pravděpodobnější, že vše bude naprosto v pořádku, a to jak podle zákona, tak i k naší spokojenosti.

About the Author

You may also like these