Co je HHC?

Psychika je velice křehká. Je to naše neoddělitelná součást a poškodit ji dokáže leckdy i zdánlivá maličkost. Naše psychika se začíná formovat už v těhotenství, kdy velice záleží na tom, v jakém psychickém stavu se matka nachází. Vědecké studie dokázaly, že mezi stresem a dalšími negativními psychickými stavy matky a psychickým stavem dítěte je příčinná souvislost. To znamená, že pokud se matka bude stresovat v těhotenství, značně to ovlivní její nenarozené dítě, které může mít problémy se spánkem a později i koncentrací.

sušený květ

Stres zabíjí
Celá řada výzkumů se zabývala vlivem stresu na náš život. A závěrem těchto četných výzkumů je, že stres zabíjí. Při stresu se vyplavují hormony, které mají velice negativní vliv na celé lidské tělo – fyzickou schránku i psychickou pohodu. Stres může vyústit až v deprese, což je velmi závažný stav, který není člověk schopen odbourat sám. Většinou depresi na člověku nepoznáte, jelikož užírá člověka zevnitř. Celá řada slavných osobností nevykazovala známky depresí a jejich sebevražda byla pro celý svět a dokonce i jejich blízké doslova šokem.

joint kouř

Stres může spustit v podstatě cokoliv – to že nestíháte pracovní úkoly a osobní život, že jste na něco zapomněli, že někam přijdete pozdě – a pokud se to opakuje, může na vás počkat právě i deprese. Proto je tolik lidí ovlivněno návykovými látkami, protože si sami neví se svými psychickými potížemi rady. Psychologové a psychiatři mají stále plno, čekací doby jsou velmi dlouhé, ale hlavně je léčba psychiky stále ověnčena jakýmsi stigmatem, jako by bylo za co se stydět. Jednou z podpůrných látek, která vám může alespoň dočasně pomoct překonat nepříznivé psychické stavy, je hhc Hhcpoint. Je to květ konopí, který obsahuje CBD, ale jen v menší míře. Díky tomu zatím tento produkt není zakázaný, nicméně i s jeho užíváním je třeba být na pozoru.

About the Author

You may also like these